18 กรกฎาคม 2562

Published กรกฎาคม 18, 2562 by with 0 comment

บล็อกใหม่ IT NEWS @ THAI ข่าวสารไอทีในประเทศไทย

17 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 17, 2560 by with 0 comment

ข้อดี - ข้อเสีย Sharing Economy

Sharing Economy คือ เศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง เป็นการให้บริการที่ให้ผู้ผลิตมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง
Read More

16 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 16, 2560 by with 0 comment

ข้อดี - ข้อเสีย Internet Of Things

Internet Of Things หรือ IoT คือ การที่อุปกรณ์ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Read More

11 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 11, 2560 by with 0 comment

AI ปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันไปถึงไหน ?

 AI เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนหวังว่ามันจะเป็นอนาคตอันใกล้ที่กำลังมาถึง นึกภาพไปถึงหุ่นยนต์ที่ทำงานต่าง ๆ แทนมนุษย์ สามารถโต้ตอบ มีความรู้สึกอะไร ๆ เหมือนมนุษย์

แต่กระว่า AI ระดับนั้น ยังเป็นสิ่งที่อาจไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ !!!

ปัจจุบันนี้ AI สามารถขับรถ ขับเครื่องบิน ประกอบเครื่องยนต์ วาดรูป ตกแต่งรูปภาพเองได้ แปลภาษาได้ สังเคราะห์เสียงพูดได้ แต่ AI เหล่านี้ ทำได้เฉพาะทาง เฉพาะสิ่งที่มันได้เรียนรู้จากกการป้อนข้อมูลของมนุษย์เท่านั้น แถมนำ AI ตัวหนึ่งไปใช้กับงานอื่นไม่ได้

AI ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานไปทำงานอื่นถึงแม้จะคล้ายกันได้ เช่น AI ขับรถยนต์ 4 ล้อ ไม่สามารถนำไปใช้งานกับรถบรรทุกได้ ต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ แถมยังไม่รองรับงานที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด พูดง่าย ๆ คือ AI ไม่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้อื่น ๆ สังเคราะห์มาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้เอง

AI ยังคงรอการค้นพบใหม่ ๆ และคุณอาจเป็นคนค้นพบก็ได้
Read More

22 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 22, 2560 by with 0 comment

คอมพิวเตอร์กระดานชนวน คืออะไร

"คอมพิวเตอร์กระดานชนวน" เป็นคำที่หลาย ๆ คนไม่ค่อยรู้จักกัน แต่กลับปรากฎในเอกสารภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=ajsarun&date=13-04-2010&group=9&gblog=8 และอื่น ๆ แต่ว่าคำว่า "คอมพิวเตอร์กระดานชนวน" คืออะไรมาหาคำตอบกัน
Read More

9 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 09, 2560 by with 0 comment

ทำให้ WordPress รองรับ AMP

หากท่านใช้ WordPress  เป็นโปรแกรมบล็อกเว็บไซต์บน Host ตัวเองของคุณ คุณสามารถทำให้ WordPress รองรับ AMP ได้ตามขั้นตอนดังนี้
ลง AMP Plugins ดังนี้
เสร็จแล้วเปิดการใช้งาน Plugins ที่ติดตั้งได้เลย
แล้วทำการแก้ไขส่วนหัวของธีมโดยคลิกที่ รูปแบบเว็บ -> ตัวแก้ไข แล้วคลิกส่วนหัว เพิ่มโค้ด

เข้าไปแล้วกดบันทึก
เพียงเท่านี้ก็ทำการติดตั้งทำให้ WordPress รองรับ AMP เสร็จสมบูรณ์ สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้จากเมนู AMP ในแถบเมนู WordPress
Read More

26 มีนาคม 2558

Published มีนาคม 26, 2558 by with 0 comment

อาหารและสารอาหาร

อาหาร หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว ที่กินหรือดื่มเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะทำให้เกิดพลังงานและความร้อนแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกาย ช่วยทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้อย่างปกติ อาหารจะต้องไม่มีพิษและไม่เกิดโทษต่อร่างกาย
สารอาหาร หมายถึง ส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหาร อาหารประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ นอกจากนี้ในอาหารยังมีส่วนประกอบอื่นๆ คือ น้ำ, กากอาหาร, น้ำและออกซิเจน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต แต่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหาร เพราะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ทำให้เกิดพลังงาน
สารอาหารแต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะของมัน และหน้าที่ของมันมีความสัมพันธ์กันในร่างกาย สารอาหารถูกจัดแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้ คือ

            คาร์โบไฮเดรต
1. ให้พลังงาน             ไขมัน
2. เป็นส่วนประกอบของร่างกาย             โปรตีน
3. ควบคุมขบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ภายในร่างกาย             แร่ธาตุต่างๆ

            วิตามินต่างๆ
ในอาหารทั่วๆ ไป อาหารแต่ละชนิดจะมีสารอาหารชนิดหนึ่งชนิดใดมาก เช่น ข้าวเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมาก น้ำมัน หรือ เนย เป็นอาหารที่มีไขมันมาก เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ต่างๆ และถั่วต่างๆ เป็นอาหารที่มีโปรตีนมาก ผักสดและผลไม้สด เป็นอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ปริมาณของสารอาหารในอาหารแต่ละชนิด จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร นอกจากนั้นการปรุงอาหารและวิธีการเก็บรักษาอาหาร ยังมีผลทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารบางชนิดได้ เช่น วิตามินต่างๆ
สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย หมายถึง สารอาหารที่มีร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น เมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน จะถูกออกซิไดช์ ทำให้เกิดพลังงานและความร้อน แต่ร่างกายไม่ได้ใช้สารอาหารทั้ง 3 ชนิดพร้อมกัน ร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นอันดับแรก เมื่อคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอจึงจะมาใช้ไขมัน ซึ่งไขมันนอกจากจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแล้ว ยังให้กรดไขมันจำเป็นแก่ร่างกายอีกด้วย ถ้าร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ จึงจะออกซิไดช์โปรตีนให้เป็นพลังงานต่อไป

อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับคนไทย

  • หมู่ที่ 1 อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ ปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ และน้ำนม ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีน
  • หมู่ที่ 2 อาหารประเภทข้าว แป้ง มัน เผือก น้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต
  • หมู่ที่ 3 อาหารประเภทผักใบเขียว และพืชผักอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ
  • หมู่ที่ 4 อาหารประเภทผลไม้ต่างๆ เป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเพราะมีปริมาณน้ำตาลอยู่มากจึงทำให้พลังงานมากกว่าผัก และยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุต่างๆ และวิตามินอีกด้วย
  • หมู่ที่ 5 อาหารประเภทไขมัน ที่ได้จากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู และที่ได้จากน้ำมันพืชต่างๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา น้ำมันรำข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งของไขมัน
Read More

18 มีนาคม 2558

Published มีนาคม 18, 2558 by with 0 comment

รายชื่อประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาเหนือและโอเชียเนีย

ข้อมูลนี้มีการเรียงลำดับดังนี้
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
ชื่อภาษาอังกฤษ
เมืองหลวง
ทวีปอเมริกาเหนือ
1. สาธารณรัฐกัวเตมาลา
Republic of Guatemala
เมืองหลวง กัวเตมาลาซิตี (Guatemala City)
2. เกรเนดา
Grenada
เมืองหลวง เซนต์จอร์เจส (Saint George’s)
3.สาธารณรัฐคอสตาริกา
Republic of Costa Rica
เมืองหลวง ซานโฮเซ (San José)
4. สาธารณรัฐคิวบา
Republic of Cuba
เมืองหลวง ฮาวานา (Havana)
5. แคนาดา
Canada
เมืองหลวง ออตตาวา (Ottawa)
6. จาเมกา
Jamaica
เมืองหลวง คิงส์ตัน (Kingston)
7. สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส
Federation of Saint Kitts and Nevis
เมืองหลวง บาสแตร์ (Basseterre)
8. เซนต์ลูเซีย
Saint Lucia
เมืองหลวง แคสตรีส์ (Castries)
9. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
Saint Vincent and the Grenadines
เมืองหลวง คิงส์ทาวน์ (Kingstown)
10. เครือรัฐดอมินีกา
Commonwealth of Dominica
เมืองหลวง โรโซ (Roseau)
11. สาธารณรัฐนิการากัว
Republic of Nicaragua
เมืองหลวง มานากัว (Managua)
12. บาร์เบโดส
Barbados
เมืองหลวง บริดจ์ทาวน์ (Bridgetown)
13. เครือรัฐบาฮามาส
Commonwealth of the Bahamas
เมืองหลวง แนสซอ (Nassau)
14. เบลีซ
Belize
เมืองหลวง เบลโมแพน (Belmopan)
15. สาธารณรัฐปานามา
Republic of Panama
เมืองหลวง ปานามาซิตี (Panama City)
16. สหรัฐเม็กซิโก
United Mexican States
เมืองหลวง เม็กซิโกซิตี (Mexico City)
17. สหรัฐอเมริกา
United States of America
เมืองหลวง วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.)
18. สาธารณรัฐโดมินิกัน
Dominican Republic
เมืองหลวง ซานโตโดมิงโก (Santo Domingo)
19. สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
Republic of El Salvador
เมืองหลวง ซานซัลวาดอร์ (San Salvador)
20. แอนติกาและบาร์บูดา
Antigua and Barbuda
เมืองหลวง เซนต์จอนส์ (Saint John’s)
21. สาธารณรัฐฮอนดูรัส
Republic of Honduras
เมืองหลวง เตกูซิกัลปา ( Tegucigalpa)
22. สาธารณรัฐเฮติ
Republic of Haiti
เมืองหลวง ปอร์โตแปรงซ์ (Port-au-Prince)

โอเชียเนีย
1. เครือรัฐออสเตรเลีย
Commonwealth of Australia
เมืองหลวง แคนเบอร์รา (Canberra)
2. นิวซีแลนด์
New Zealand
เมืองหลวง เวลลิงตัน (Wellington)
3. หมู่เกาะคุก
Cook Islands
เมืองหลวง กรุงอะวารัว (Avarua)
4. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
Republic of the Fiji Islands
เมืองหลวง กรุงซูวา (Suva)
5. สาธารณรัฐคิริบาส
Republic of Kiribati
เมืองหลวง กรุงตาระวา (Tarawa)
6. สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
Republic of the Marshall Islands
เมืองหลวง กรุงมาจูโร (Majuro)
7. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
Federated States of Micronesia
เมืองหลวง กรุงปาลิกีร์ (Palikir)
8. สาธารณรัฐนาอูรู
Republic of Nauru
เมืองหลวง ไม่มีเมืองหลวงเป็นทางการ แต่ส่วนราชการอยู่ที่เมือง Yaren
9. สาธารณรัฐปาเลา
Republic of Palau
เมืองหลวง กรุง Melekeok
10. ปาปัวนิวกีนี
Independent State of Papua New Guinea
เมืองหลวง กรุงพอร์ตมอร์สบี (Port Moresby)
11. รัฐเอกราชซามัว
Independent State of Samoa
เมืองหลวง กรุงอาปีอา (Apia)
12. หมู่เกาะโซโลมอน
Solomon Islands
เมืองหลวง กรุงโฮนีอารา (Honiara)
13. ราชอาณาจักรตองกา
Kingdom of Tonga
เมืองหลวง นูกูอะโลฟา (Nukuʻalofa)
14. ตูวาลู
Tuvalu
เมืองหลวง กรุงฟูนะฟูตี (Funafuti)
15. สาธารณรัฐวานูอาตู
Republic of Vanuatu
เมืองหลวง พอร์ตวิลา (Port Vila)
Read More

1 มกราคม 2558

Published มกราคม 01, 2558 by with 0 comment

กฎการถ่ายทอดพลังงานทางโซ่อาหาร

  กฎการถ่ายทอดพลังงานทางโซ่อาหารจะเป็นไปตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์ (Ten percent law) โดยมีรายละเอียดดังนี้
Read More
Published มกราคม 01, 2558 by with 1 comment

ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายกรด-เบสโดยใช้กระดาษลิตมัส

บทความนี้จะพาผู้อ่านไป ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายกรด-เบสโดยใช้กระดาษลิตมัสครับ
Read More
Published มกราคม 01, 2558 by with 0 comment

หน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว 

  หน่วยการวัดความยาว เป็น หน่วยสำหรับวัดความยาว โดยมีหลากหลายระบบการวัด ทำให้ต้องมีการเปรียบเทียบหน่วยเหล่านี้ เพื่อให้เปรียบเทียบความยาวได้ถูกต้อง
Read More
Published มกราคม 01, 2558 by with 0 comment

สวัสดีปีใหม่ 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีแต่ความสุข ความเจริญเข้ามาในชีวิตตลอดปี 2558 ครับ

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com
Read More

4 ธันวาคม 2557

Published ธันวาคม 04, 2557 by with 1 comment

ทำไมใบไม้จึงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ทำไมใบไม้จึงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง
  ในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน ใบไม้มีสีเขียวเพราะมี คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) อยู่ในคลอโรพลาสต์ (chloroplast) และมีเยื่อหุ้ม เรียกว่า ไทลาคอยด์ (thylacoid) โดยบนไทลาคอยด์นี้มีคลอโรฟิลล์รับพลังงานจากดวงอาทิตย์
Read More