1 มกราคม 2558

Published มกราคม 01, 2558 by with 0 comment

หน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว 

  หน่วยการวัดความยาว เป็น หน่วยสำหรับวัดความยาว โดยมีหลากหลายระบบการวัด ทำให้ต้องมีการเปรียบเทียบหน่วยเหล่านี้ เพื่อให้เปรียบเทียบความยาวได้ถูกต้อง

หน่วยการวัดความยาวระบบเมตริก
10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร = 1 เมตร
1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร
หน่วยการวัดความยาวระบบอังกฤษ
12 นิ้ว = 1 ฟุต
3 ฟุต = 1 หลา
1,760 หลา = 1 ไมล์
หน่วยการวัดความยาวมาตรไทย
12 นิ้ว = 1 คืบ
2 คืบ = 1 ศอก
4 ศอก = 1 วา
20 วา = 1 เส้น
400 เส้น = 1 โยชน์
การเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาว
1 วา = 2 เมตร
1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
1 หลา = 0.9144 เมตร
1 ไมล์ = 1.6093 กิโลเมตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)