16 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 16, 2560 by with 0 comment

ข้อดี - ข้อเสีย Internet Of Things

Internet Of Things หรือ IoT คือ การที่อุปกรณ์ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ข้อดี  Internet Of Things

-    เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการดำเนินชีวิต เช่น หลอดไฟที่เปิดหรือปิดเองได้เตามเวลาที่ตั้งไว้ผ่านมือถือ เป็นต้น
-    เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำขึ้นได้
-    ช่วยลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ลงได้จากการใช้ IoT เช่น แผงเกษตรกรรมที่มีการใช้ IoT ให้รดน้ำตามเวลาและระดับความชื้นที่กำหนด เป็นต้น

ข้อเสีย  Internet Of Things

-    เพิ่งพาระบบอินเทอร์เน็ต หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ไม่สามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้ เป็นต้น
-    ความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากอุปกรณ์ถูกเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ต้องการบำรุงและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลกับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์อยู่เสมอ
-    ความผิดพลาดที่เกิดจากการประมวลผลผิดพลาด อุปกรณ์ IoT อาจเกิดปัญหาประมวลผลผิดพลาดได้ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่รัดกุม และ พอมีอุปกณ์ตัวไหนตัวหนึ่งประมวลผลผิดพลาดจะส่งผลทำให้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยประมวลผลผิดพลาดไปตาม

อ้างอิง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)