17 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 17, 2560 by with 0 comment

ข้อดี - ข้อเสีย Sharing Economy

Sharing Economy คือ เศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง เป็นการให้บริการที่ให้ผู้ผลิตมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง
ข้อดี
-    เป็นการแชร์ทรัพยากร สินค้า และบริการรวมกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง
-    บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้วย Sharing Economy ไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง
-    ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ด้านเนื่องจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้วย Sharing Economy มีลูกจ้างน้อยกว่าธุรกิจแบบเดิม หรือไม่มีลูกจ้างเลย เนื่องจากการดำเนินงานเป็นแบบคล้ายกับเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน
ข้อเสีย
-    มีปัญหาลิขสิทธิ์เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการผลิต ไม่ได้ครอบคลุมถึงช่องทางการแชร์
-    ไม่มีการรับประกันเมื่อเกิดความผิดพลาด
-    กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยกฎหมายยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าธุรกิจ Sharing Economy  ประเภทนี้จะจำแนกให้ชัดเจนได้อย่างไร
อ้างอิง
Sharing Economy ประสบการณ์เศรษฐกิจแบ่งปัน จากคนเคยทำ Airbnb, UberX, Lalamove โดย mk ที่ https://www.blognone.com/node/74540

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)