15 กุมภาพันธ์ 2556

Published กุมภาพันธ์ 15, 2556 by with 0 comment

Email คืออะไร

เครื่องหมายEmail
เครื่องหมายEmail
     Email หรือ Electronic mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อความแบบดิจิทัลจากผู้เขียนไปหนึ่งหรือมากกว่าผู้รับ อีเมล์ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ บางระบบอีเมล์ต้นจำเป็นที่ผู้เขียนและผู้รับทั้งสองเป็นออนไลน์ในเวลาเดียวกันร่วมกันกับข้อความโต้ตอบแบบทันที วันนี้ระบบอีเมลจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเก็บและส่งต่อ
รูปแบบระบบส่ง-รับ E-mail
รูปแบบระบบส่ง-รับ E-mail

Gmail จากGoogle
Gmail จากGoogle
 ในปัจจุบันผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยม คือ 
ขอบคุณครับ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)