7 ธันวาคม 2555

Published ธันวาคม 07, 2555 by with 0 comment

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน


 ปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ.2015 ก็เข้าสู่อาเซียนกันแล้ว ภาษาทางการที่ใช้ในอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ แต่ทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพราะมีการประกาศไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อที่34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” | “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่องของทางราชการและภาค ธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงานในโลกปัจจุบัน อยู่แล้ว ข้อนี้ไปอ่านเพิ่มเติมที่http://blog.eduzones.com/wigi/81880 ครับ :)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)