คลังเก็บป้ายกำกับ: การจัดการข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ tree พื้นฐาน

tree เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง ใช้ในการจัดการกับข้อมูล โดยมีโครงสร้างคล้าย ๆ กับต้นไม้ (หรือ mind map ต้นไม้) อ่านเพิ่มเติม