โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ tree พื้นฐาน

tree เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง ใช้ในการจัดการกับข้อมูล โดยมีโครงสร้างคล้าย ๆ กับต้นไม้ (หรือ mind map ต้นไม้)

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ tree พื้นฐาน
โดยมีโครงสร้างดังนี้

  • Root คือ node ที่อยู่บนสุดใน tree นั้น ๆ (คล้าย ๆ กับกลุ่มข้อมูลหลัก) โดยแต่ละ tree จะมี Root แค่ node เดียวเท่านั้น
  • Node หมายถึง กลุ่มข้อมูลที่อยู่ด้วยกัน
  • Edge หมายถึง เส้นทางระหว่าง node หนึ่งไปอีก node หนึ่ง หรือ ลิงค์ (link)
  • Parent หมายถึง การที่ node ที่มี node อื่น ๆ เชื่อมต่อ โดย node นั้นต้องไม่ใช่ root ซึ่ง node ที่เชื่อมต่อนั้นจะอยู่ทางด้านล่างของ node ที่เป็น Parent
  • Child หมายถึง node ที่เชื่อมต่อกับ node ด้านบน หรือ Parent (node ลูก)
  • Leaf หมายถึง node ที่ไม่มี node ด้านล่าง หรือไม่มี Child
  • Sub-tree หมายถึง กลุ่มของ node ที่อยู่ด้านล่างของ root ใน tree
  • Visiting หมายถึง กระบวนการหรืองานต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ใน tree นั้น ๆ
  • Traversing หมายถึง การเข้าหา node ที่มีอยู่ทุก node ใน tree นั้น ๆ
  • Level (หรือheight) หมายถึง ระดับชั้นของ tree โดย root เป็น Level 0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *