1 มกราคม 2558

Published มกราคม 01, 2558 by with 0 comment

กฎการถ่ายทอดพลังงานทางโซ่อาหาร

  กฎการถ่ายทอดพลังงานทางโซ่อาหารจะเป็นไปตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์ (Ten percent law) โดยมีรายละเอียดดังนี้

พลังงานที่สะสมในรูปเนื้อเยื่อของผู้บริโภคแต่ละลำดับขั้นจะน้อยกว่า พลังงานศักย์สะสมในเนื้อเยื่อผู้บริโภคลำดับขั้นต่ำกว่าที่ถัดลงมาประมาณ 10 เท่า
โดยพลังงานที่หายไปถูกใช้กระบวนการการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต หรือการคายความร้อน
  การเปรียบเทียบสามารถใช้พีระมิดพลังงาน (energy pyramid) ได้ พลังงานจากผู้ผลิตเป็นตัวกำหนดปริมาณผู้บริโภคในขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารสามารถอยู่ได้และสมดูล ผู้ผลิตจึงต้องมีปริมาณมากและผู้บริโภคในลำดับสุดท้ายต้องอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคก่อนหน้า

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ :)