วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ที่เรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

วิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลและความน่าเชื่อถือ ถือเป็นศาสตร์ที่เรียนไม่รู้จบ วิทยาศาสตร์ทำให้ผู้คนมีเหตุผลและเชื่อในสิ่งที่มีหลักฐานความน่าเชื่อถือ วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลและหลักฐาน

การศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาของโลกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อมีการค้นพบหรือมีหลักฐานที่มาลบล้างทฤษฎีหรือกฎ เดิมด้วยเหตุผลและหลักฐานที่ถูกต้องและน่าเชื่อกว่าเดิม วิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เน้มการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นหลัก เช่น ชีววิทยา เป็นต้น
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้มศึกษากับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา เป็นต้น

 ทฤษฎีมาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผลที่ได้ โดยข้อสรุปผลนั้นอาจนำไปสู่ ทฤษฎี แต่ถ้าทฤษฎีนั้นสามารถอธิบายปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ทฤษฎีนั้นจะกลายเป็น กฎ

  วิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกแค่คุณเป็นอะไร รับประทานอาหารอะไร โลกมาจากไหน เอกภพมีความเป็นมาอย่างไร แต่วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่กว้างมาก ถ้าคุณอยากรู้ให้คุณไปศึกษาเรื่องที่คุณอยากรู้ บางอย่างในตอนนี้ที่วิทยาศาสตร์ยังตอบคำถามคุณไม่ได้แต่ในวันหนึ่งวิทยาศาสตร์จะตอบคำถามคุณได้อย่างแน่นอน

เพิ่มเติมจากผู้เขียน ตอนนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดครับ
ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *