คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2012

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวันของเรา

   ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีไปเร็วมาก มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที เช่น โทรศัพท์ชื้อมาได้แค่1ปีก็ตกรุ่นแล้ว เป็นต้น ทุกคนพากันตามเทคโนโลยี แต่ลืมมองดูตนเอง ใช้แต่สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องคิดเลข พอใช้บ่อยๆก็คิดเลขไม่เป็น ใช้มือถือเล่นเกมเลี้ยงสัตว์ จนลืมดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ เล่นเกมจนลืมเวลา เสียงานเสียการ เป็นต้น เทคโนโลยีทำให้เราใช้ชีวิตอย่างสะดวก สะบายขึ้น แต่ใช้บ่อยๆก็ไม่ดีต่อตัวเรา ดังนั้นควรแบ่งเวลา ฝึกสมอง โดยไม่ใช้เทคโนโลยี เพื่อไม่ให้ตกเป็นข้าเทคโนโลยี ครับ 🙂

ทุกวิชามีความสำคัญ

เชื่อไหม  ว่าทุกวิชามีความสำคัญ เช่น วิชาภาษาไทย (วิชานี้ใช้สื่อสารกันทุกวัน) วิชาคณิตศาสตร์ (วิชานี้ใช้กันในชีวิตประจำวันของทุกวัน) และ วิชาอื่นๆอีกมากมาย
วิชาทำให้เราอยู่รอดในสังคมได้ ทำให้เราทันคน ไม่โดนหลอก และทำให้เราพัฒนาตนเอง และวิชาที่เารเรียนจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ลองคิดดูครับ หากโลกนี้ไม่มีวิชาเราจะเป็นยังไง 🙂